<div align="center"> <h1>Sekcja Filmu i Wideo SKK IKP UW</h1> <h3>Oficjalna strona SFiW IKP UW</h3> <p>skk, ik, uw, sfiw, sekcja filmu</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.piotrrzepka.wix.com/sekcja-filmu" rel="nofollow">http://www.piotrrzepka.wix.com/sekcja-filmu</a></p> </div>